KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w ZAWIERCIU - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Biuletyn Informacji Publicznej

KIEROWNICTWO KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ZAWIERCIU

 

 

 KOMENDANT  POWIATOWY  POLICJI

w  ZAWIERCIU

insp. Jacek KURDYBELSKI

 

sekretariat komendanta: tel. 47 85 352 12

e-mail: komendant@zawiercie.ka.policja.gov.pl

 

 • Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – 1999 r.
 • mgr prawa - Uniwersytet Wrocławski – 2002 r.
 • ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania i umiejętności
 • menadżerskich- Uniwersytet Śląski w Katowicach – 2010 r.

 

 • od 20 września 1995 r. - policjant pionu prewencji KRP w Myszkowie
 • od 01 lipca 1999 r.- Specjalista Samodzielnej Sekcji do spraw Przestępczości Gospodarczej KPP w Myszkowie
 • od 01 stycznia 2000 r.- Specjalista do spraw Ochrony Informacji Niejawnych KPP w Myszkowie
 • od 01 lutego 2004 r.- Specjalista Zespołu Operacyjno-Rozpoznawczego Sekcji Kryminalnej KPP w Myszkowie
 • od 1 lipca 2005 r.- Zastępca Naczelnika Sekcji Kryminalnej KPP w Myszkowie
 • od 15 października 2006 r. -Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Myszkowie
 • od 02 kwietnia 2014 r.- I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie
 • od 16 kwietnia 2017 r.- Komendant Powiatowy Policji w Myszkowie
 • od 16 lipca 2018 r. - Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu

Przyznane odznaczenia:

 • Brązowa odznaka „Zasłużony Policjant” - 2013 r.
 • Srebrny Medal za Długoletnia Służbę – 2016 r.

 

 


 

I ZASTĘPCA KOMENDANTA  POWIATOWEGO  POLICJI

w  ZAWIERCIU

mł. insp. Arkadiusz MIŚTA

 

sekretariat komendanta: tel. 47 85 352 12

e-mail: komendant@zawiercie.ka.policja.gov.pl

 

 

 • Absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - 1999 r.
 • mgr pedagogiki - Uniwersytet Śląski w Katowicach - 1998 r.
 • Ukończył Studium Zarządzania w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie - 2004 r.

   
 • od 1 września 1991 r. - aplikant Kompanii Pogotowia Policyjnego i Patrolowania KRP w Będzinie;
 • od 1 stycznia 1993 r. - policjant  Izby Dziecka  KRP w Będzinie;
 • od 1 września 1999 r.- specjalista Wydziału Ruchu Drogowego  KPP w Będzinie;
 • od 1 grudnia 2003 r. - Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Będzinie;
 • od 21 kwietnia 2006 r. -  Komendant Komisariatu Policji w Siewierzu;
 • od 12 listopada 2013 r. - Komendanta Komisariatu Policji w Czeladzi;
 • od 1 września 2017 r. - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu

 


 

Wydział  Prewencji KPP w Zawierciu

Naczelnik nadkom. Paweł SOBOTA

Z-ca Naczelnika kom. Sławomir JACHNA

sekretariat 47 85 352 60

e-mail: prewencja@zawiercie.ka.policja.gov.pl

 


Wydział Ruchu Drogowego KPP w Zawierciu

Naczelnik podkom. Sylwester BĘDKOWSKI

Z-ca Naczelnika asp.szt.  Krzysztof Łapaj

sekretariat 47 85 352 90

e-mail: rd@zawiercie.ka.policja.gov.pl

 


Wydział Kryminalny KPP w Zawierciu

Naczelnik kom. Piotr KUROWSKI

Z-ca Naczelnika kom. Dariusz SMOLEŃ

Z-ca Naczelnika asp. szt. Robert Szczygieł

sekretariat 47 85 352 80

e-mail: kryminalny@zawiercie.ka.policja.gov.pl

 


Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KPP w Zawierciu

p.o. Naczelnika asp. szt. Adam SŁOWIK

sekretariat 47 85 352 70

e-mail: pg@zawiercie.ka.policja.gov.pl

 


 

Metryczka

Data publikacji : 20.11.2008
Data modyfikacji : 01.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Świeboda
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Świeboda
Osoba modyfikująca informację:
Marta Wnuk
do góry