Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez funkcjonariuszy Zespół Kontroli KPP w Zawierciu w 2010 roku

Kontrole wewnętrzne w 2010 roku.

Numer Kontroli Temat Kontroli Kontrolowana Komórka/Jednostka

ZK-A-235/10     

Realizacja wybranych zagadnień procedury „Niebieskiej Karty”.

Wydział Prewencji, Komisariaty Policji w Łazach, Pilicy, Szczekocinach, Posterunek Policji w Porębie.

ZK-A-157/10

 

Realizacja wybranych zagadnień rejestracji w systemie „KSIPWWW”.

 

Wydział Kryminalny, Wydział d/w z PG, Komisariaty Policji w Łazach, Pilicy, Szczekocinach, Posterunek Policji w Porębie, Zespół Informatyki i Łączności.

ZK-A-234/10

Efektywność pracy operacyjnej oraz prawidłowość dokumentowania wykonanych czynności operacyjno-rozpoznawczych przez funkcjonariuszy służby kryminalnej i d/w z PG.

Wydział Kryminalny, Wydział d/w z PG, Wydział Prewencji, Komisariaty Policji w Łazach, Pilicy, Szczekocinach, Posterunek Policji w Porębie.

 

ZK-A-159/10

Sposób prowadzenia i dokumentowania nadzoru służbowego przez przełożonych.

Wydział Kryminalny, Wydział d/w z PG, Wydział Prewencji, Wydział Ruchu Drogowego, Komisariaty Policji w Łazach, Pilicy, Szczekocinach, Posterunek Policji w Porębie.

 

ZK-A-158/10

Prawidłowość organizowania służby policjantów w wymiarze tygodniowym, miesięcznym i kwartalnym oraz udzielanie policjantom czasu wolnego od służby lub przyznawania rekompensaty pieniężne.

 

Wydział Prewencji, Wydział Ruchu Drogowego, Komisariaty Policji w Łazach, Pilicy, Szczekocinach, Posterunek Policji w Porębie.

OIN-090-199/10

Sprawdzenie prawidłowości przestrzegania procedur sporządzania dokumentacji na stanowisku Opracowania Dokumentów Niejawnych KPP w Zawierciu oraz administrowania systemu ODN.

 

Administrator Systemu Opracowania Dokumentów Niejawnych KPP w Zawierciu, użytkownicy systemu ODN

Metryczka

Data publikacji 31.01.2011
Data modyfikacji 01.02.2011
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dorota Maciejewska
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Świeboda
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Świeboda
do góry