Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

W związku z nowelizacją art. 62 ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

 

Oświadczenia majątkowe Komendantów podległych komisariatów:

 Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Łazach

 Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Szczekocinach

 Oświadczenie majątkowe Komendanta Komisariatu Policji w Ogrodzieńcu

Metryczka

Data publikacji 25.11.2008
Data modyfikacji 18.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Świeboda
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Świeboda
Osoba modyfikująca informację:
Marta Wnuk
do góry