Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Strona znajduje się w archiwum.

Strony zainteresowane uzyskaniem informacji publicznej nie zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej KWP w Katowicach mogą zgodnie z przepisami  Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198) ubiegać się o jej udostępnienie na wniosek. Zapytania można kierować  bezpośrednio do komórek organizacyjnych dysponujących taką informacją pod niżej wymienionymi adresami i telefonami kontaktowymi.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Pod niżej wymienionymi telefonami i adresami można uzyskać również informacje na temat  stanu przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania:

E-mail Telefon Komórka organizacyjna
komendant@zawiercie.ka.policja.gov.pl 47 85 352 12 Zespół Prezydialny
prewencja@zawiercie.ka.policja.gov.pl 47 85 352 60 Wydział Prewencji
rd@zawiercie.ka.policja.gov.pl 47 85 352 90 Wydział Ruchu Drogowego
kryminalny@zawiercie.ka.policja.gov.pl 47 85 352 80 Wydział Kryminalny
pg@zawiercie.ka.policja.gov.pl 47 85 352 70 Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą
skargi@zawiercie.ka.policja.gov.pl 47 85 352 15 Zespół Kontroli
kadry@zawiercie.ka.policja.gov.pl 47 85 352 19 Zespół Kadr i Szkolenia
finanse@zawiercie.ka.policja.gov.pl 47 85 352 25 Zespół Finansów i Zaopatrzenia
lazy@zawiercie.ka.policja.gov.pl 47 85 356 10 Komisariat Policji w Łazach
ogrodzieniec@zawiercie.ka.policja.gov.pl 47 85 357 10 Komisariat Policji w Ogrodzieńcu
szczekociny@zawiercie.ka.policja.gov.pl 47 85 355 10 Komisariat Policji w Szczekocinach

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 10.01.2014
Data modyfikacji 27.07.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Świeboda
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Świeboda
Osoba modyfikująca informację:
Marta Wnuk
do góry