Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Komenda Powiatowa jest jednostką organizacyjną Policji przy pomocy której Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu, realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych, dotyczących ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze Powiatu Zawierciańskiego.

Komendę nadzoruje właściwy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji - zgodnie z trybem kierowania w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Miejscem wykonywania zadań służbowych przez policjantów i pracowników Policji  jest obiekt Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu  przy ul. Kasprowicza 9.

 

Zakres działania Komendy określają  następujące przepisy

Metryczka

Data publikacji 03.09.2008
Data modyfikacji 24.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Świeboda
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Świeboda
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Świeboda
do góry